background

ITU Long Distance World Championships

 More pictures and version in English follows.

Resultat/results

Jag slutade på 16:e plats och även om det är bra oavsett hur man vrider och vänder på det med ett så starkt startfält, har jag haft svårt att bestämma mig för vad jag tycker om min insats. Jag hade högre ambitioner och har större kapacitet än så även på längre distans trots liten erfarenhet av det. Mentalt var jag däremot inte riktigt där trots bästa tänkbara förutsättningar, perfekt väder, hemmapublik och mästerskap. Hur som helst, det är bara att gå vidare. Vilken dag som helst nu kommer jag att bli pappa vilket är häftigare än allt annat just nu. 

I finnished in 16th place and even though that’s good no matter how you look at it considering such a strong field, it has been difficult to make up my mind about my performance. I had bigger ambitions and have a higher capability than that even when it comes to long distance despite my limited experience. Mentally though, I was not really there regardless of the best possible conditions, perfect weather, home turf and championships. Anyhow, there’s only to move on. Any day now I will become a father which is more exciting than anything else right now. 

   

   
 

My wife and biggest supporter, no problem keeping up even though expecting any day!  

With my bro at the finnish area.

 

 Foto/photo: Christina Ström och Michael Goodish

07. July 2015 by admin

Leave a Reply

Required fields are marked *